DITOGA

DITOGA on kansainvälinen Erasmus + -projekti, jota koordinoi Jugend am Werk Steiermark Itävallassa. Rahoittajana toimii Euroopan komissio. Hankkeen aktiivinen kesto oli syyskuusta 2018 toukokuuhun 2021.

Projekti tarttuu haasteeseen kehittää ammatillista koulutusta enemmän työmarkkinoita vastaavaksi. Tämä tapahtuu osallistamalla ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita eräänlaisiin ”palautekierroksiin”, joiden avulla koulutuksen järjestäjät saavat arvokasta tietoa koulutusten ajantasaisuudesta.

Näin ollen, pyrimme kehittämään ammatillisen koulutuksen laatua ja kestävyyttä koko Euroopassa.

DITOGA- hankepartnereihin kuuluu kuusi organisaatiota kuudesta EU- maasta: Itävalta, Italia, Suomi, Espanja, Belgia ja Irlanti.

Mitä DITOGA tarkoittaa?

Lupaamme, että vain nimi on monimutkainen.

DITOGA tarkoittaa “Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden seuranta automaattisen analytiikan avulla ammatillisen koulutuksen laadun ja kestävyyden parantamiseksi”.

Päätavoitteena on auttaa ammatillisia oppilaitoksia välittämään opiskelijoille työmarkkinoilla tarvittavia ajantasaisia valmiuksia, taitoja ja tietoja.

Kuka hyötyy DITOGAsta?

Pääkohderyhmiä on kaksi, ammatilliset oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat ja työmarkkinoille suuntaavat nuoret.

Koulutusorganisaatioiden tulisi pystyä nopeammin reagoimaan työmarkkinoiden tarpeisiin ja muokkaamaan koulutusohjelmia sen mukaan. Tulevaisuudessa opiskelijoiden tulisi hyötyä näistä muutoksista jo koulutuksen aikana, sekä myös työelämään siirtymisen jälkeen.

Esimerkkejä:
Matti opiskeli oppisopimuksella merkonomiksi. Itse työ on helppoa hänelle, mutta hänen on vaikea pitää yhteyttä asiakkaisiin.
Liisa on autoasentaja. Hän tietää paljon autoista, mutta hän ei osaa vakuuttaa ja perustella kollegoilleen, miksi uusia ideoita tai toimintatapoja pitäisi ottaa käyttöön.

Mitä valmiuksia, taitoja tai tietoja Matin ja Liisan olisi pitänyt opiskella ammatillisessa koulutuksessa, jotta työnteko olisi heille helpompaa?

Juuri tähän DITOGA pyrkii löytämään vastauksia.

Mitä DITOGA tekee?

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kysymme opiskelijoilta, oppilaitosten edustajilta ja työnantajilta, mitä ammatillisesta koulutuksesta puuttuu tai onko työelämään siirtyneillä osaamisvajeita.

Seuraavassa vaiheessa kehitetään automaattista analytiikkaa hyödyntävä mobiilisovellus, joka tulee käyttöön ammatillisista oppilaitoksista valmistuneille. Sovellus luo valmistuneille ja työelämään siirtyneille henkilöille mahdollisuuden antaa palautetta käymästään koulutuksesta ja tarpeistaan työelämässä. Sovellus käsittelee vastaukset anonyymeina ja ne analysoidaan ja arvioidaan tietokoneohjelman avulla.

Lopulta, tulokset ja johtopäätökset ovat DITOGA tietokoneohjelmaa käyttävien ammatillisten oppilaitosten saatavilla.

Miksi SINUN pitäisi osallistua?

Koska se on tärkeää…… ja myös hauskaa!

Sovellus toimii hyödyntäen digitaalista seurantaa ja palkitsemisjärjestelmää. Peruskysymyksiä ovat: Pystynkö hyödyntämään oppimaani työelämässä? Tarvitsenko lisää tai erilaista osaamista? Mitä useampiin kysymyksiin käyttäjä vastaa, sitä useampia virtuaalipalkintoja, tai ”merkkejä” hänen on mahdollista kerätä sovelluksessa. Näin käyttäjän motivaatio sovelluksen käyttämiseen, nykyisten työtehtävien arviointiin ja tietojen syöttämiseen  pysyy yllä. Tämä tukee eurooppalaisia koulutusorganisaatioita kehittämään koulutusohjelmiaan työelämän tarpeiden mukaiseksi.

DITOGA Tuotteet

Seurantastrategia

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät saavat tietoa miten voivat hyödyntää kerättyä dataa koulutusten kehittämiseksi

Mobiilisovellus

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet analysoivat päivittäisiä haasteitaan ja tunnistavat osaamisvajeita

Tietokoneohjelma

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät analysoivat tietoa ja tekevät ehdotuksia tulevaisuuden koulutustarjontaa ajatellen