Tietosuoja

DITOGA- hankkeessa yksityisyys ja tietosuoja otetaan huomioon tarkasti.

DITOGA mobiilisovellus perustuu automaattiseen analytiikkaan, joka tarkoittaa,  että käyttäjät syöttävät siihen tietoa saavutuksistaan ja tunnelmistaan työpäivän aikana ja näin ollen auttavat ammatillisia oppilaitoksia tekemään johtopäätöksiä mahdollisista osaamisvajeista. Tieto osaamisvajeista auttaa oppilaitoksia sovittamaan koulutustarjontaansa työelämän ja työmarkkinoiden tarpeisiin. Käyttäjien anonymisoinnin avulla varmistamme että kerätystä tiedosta ei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa. Ainoastaan oppilaitoksen nimi, josta henkilö on valmistunut, on yhdistettävissä tiettyyn käyttäjään.

Tietosuojaseloste

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä info@ditoga.eu